මහජන බැංකුවේ මහනුවර ඩිජිටල් සතිය

 ඡායාරූපය:

මහජන බැංකුවේ මහනුවර ඩිජිටල් සතිය

ඩිජිටල්කරණයෙහි සුවිශේෂී පහසුව පිළිබඳ සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට අත්දැකීමක් ලබාදීම සඳහා මහජන බැංකුවේ මහනුවර ප්‍රාදේශිකයට අයත් ශාඛා හයක් ආවරණය වන පරිදි ඩිජිටල් සතියක් සංවිධානය කර තිබිණි. ඒ යටතේ මහජන බැංකුවේ මහනුවර, සෙංකඩගල, කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර්, කටුගස්තොට, පේරාදෙණිය සහ ගම්පොළ යන ශාඛාවල මෙම ඩිජිටල් සතිය ක්‍රියාත්මක විය.

මෙම ඩිජිටල් සතියේද People’s wiz සමඟින් 100%ක් කඩදාසි භාවිතයෙන් තොරව ඩිජිටල් ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට, People’s Wave ඩිජිටල් බැංකුකරණ යෙදුම (App) සක්‍රිය කරගැනීමට, Online බෑන්කිං පහසුකම සහිත බැංකු කටයුතු කිරිමේ පහසුකම සහිත People’s Web පහසුකම ලබා ගැනීමට ගනුදෙනුකරුවන්ට අවස්ථාව හිමිවිය. එමෙන්ම දවස් පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක ස්වයං බැංකුකරණ ඒකකයන් තුළින් මුදල් ලබාගැනීමට, මුදල් තැන්පත් කිරිමට සහ බිල්පත් ගෙවීමට, People’s Debit කාඩ්පත් එසැණින් ලබාගැනීමට සහ People’s Credit Card සඳහා අයදුම් කිරීමට පහසුකම් සලසා තිබිණි.

මීට අමතරව මෙම ඩිජිටල් සතිය තුළදී මහජන බැංකුවේ ඩිජිටල් නිමැයුම් පිළිබඳ ගනුදෙනුකරුවන් දැනුවත් කරන කෙටි දේශන සහ වැඩමුලුද මෙම ශාඛාවන්හි දී පැවැත්විණි.

නවීන තාක්ෂණික භාවිතාවන් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ඩිජිටල්කරණය වූ අනාගතවාදී බැංකුව ලෙස ජීවිතයේ ඕනෑම අවධියක් ගතකරන අයකුගේ මූල්‍ය අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන ඩිජිටල් බැංකුකරණ විසඳුම් ලබාදීමට කැපවෙන අතර ඩිජිටල්කරණයේ පහසුව ජනතාව අතරට ගෙනයෑම මහජන බැංකුවේ අරමුණයි.

මාතෘකා