වසන්ත සැණකෙලියට ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් පුද්ගල හදිසි අනතුරු රක්ෂණාවරණයක්

 ඡායාරූපය:

වසන්ත සැණකෙලියට ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් පුද්ගල හදිසි අනතුරු රක්ෂණාවරණයක්

වසරේ දැවැන්තම සැනකෙළිය නුවරඑළිය වසන්ත සැනකෙළිය මෙවරත් අප්‍රේල් මස 01 වැනිදා සිට 30 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මෙම සැණකෙළිය සඳහා ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙන්ම විදේශීය සංචාරකයන්ද දහස් ගණනක් සහභාගී වේ.

මෙවරද මෙම සැනකෙළිය සඳහා මිලියන 2.5කට අධික ජනතා සහභාගීත්වයක් අපේක්ෂා කරන අතර ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මෙම සැණකෙළිය සඳහා සහභාගීවන සියල්ලන්ටම

රු. 100,000ක් වටිනා පුද්ගල හදිසි අනතුරු ආවරණයක් ලබා දීමට සූදානමින් සිටී.

මෙම පුද්ගල හදිසි අනතුරු අවරණය මගින් මෙම සැණකෙළියේ දී සිදුවන හදිසි මරණ, පූර්ණකාලීන අබලතා සහ අර්ධ සදාකාලික අබලතා සඳහා හා ආවරණය ලබා දේ.

එමෙන්ම මෙහි දී ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ප්‍රවර්ධන කලාපයේ දී චිත්‍ර තරඟ, ගායනා තරග VR Game Zone වැනි විනෝදාත්මක අංග රැසකට සහභාගීවීමටද ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් අවස්ථාව සලසා දී තිබේ.

1962 තම ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කළ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනය මෙරට විශාලතම රාජ්‍ය රක්ෂණ ආයතනයයි. මේ වන විට රුපියල් බිලියන 193කට අධික වත්ක්මි සම්භාරයකින් සහ රුපියල් බිලියන 100කට අධික ජීවිත රක්ෂණ අරමුදලක් හිමි ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මෙරට ස්ථාවරම රක්ෂණ ආයතනයයි. එමෙන්ම මෙරට ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය රක්ෂණ සමාගම වන ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් AA+ ෆිච් ශ්‍රේණිගත කිරීමට හිමිකම් කියන එකම දේශිය රක්ෂණ සමාගමයි.

මාතෘකා