කොමර්ෂල් බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට අවුරුදු වාසි රැසක්

 ඡායාරූපය:

කොමර්ෂල් බැංකු කාඩ්පත් හිමියන්ට අවුරුදු වාසි රැසක්

මේ අවුරුදු සමයේදී දිවයින පුරා විහිදුණු පාර්ශ්වකාර වෙළෙඳසැල් 2000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තුළින් 50%ක් දක්වා වට්ටම් සහ පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම රැසක් ලබා දීමට කොමර්ෂල් බැංකුව සිය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සහ ඩෙබිඩ් කාඩ්පත් හිමියන්ට ගුවන් ටිකට්පත් මිලදී ගැනීමේ සිට හෝටල්වල නවාතැන් ගැනීම දක්වා වූ භාණ්ඩ හා සේවාවන් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබේ.

මෙම සුවිශේෂී ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන සඳහා රෙදිපිළි, පාවහන්, ආයිත්තම්, ස්වර්ණාභරණ, අත්ඔරලෝසු, ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ, ලයිෆ්ස්ටයිල් නිෂ්පාදන ඇතුළත් වන අතර මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වී සිටින වෙළෙඳ ආයතන තුළින් මාර්තු 15 වැනිදා සිට අප්‍රේල් 30 වැනිදා දක්වා ප්‍රවර්ධන කාලයේ තෝරාගත් දිනවලදී භාණ්ඩ හෝ සේවා මිලදී ගැනීමේදී පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම හෝ විශේෂ වට්ටම් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව කොමර්ෂල් බැංකුවේ කාඩ්පත් හිමියන්ට හිමි වේ. එසේම ජුනි 30 දක්වා මෙරට සහ විදේශයන්හි හෝටල්වල නිවාඩුව ගත කිරීමේදී පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහ විශේෂ වට්ටම් ලබාදීමටද කොමර්ෂල් බැංකුව මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ අවස්ථාව උදා කර තිබේ.

වීසා හා මාස්ටර් මෙන්ම යුනියන් පේ කාඩ්පත් විසින් පවත්වනු ලබන ගෝලීය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි වීමට කොමර්ෂල් බැංකු කාඩ්පත් හිමියන් සුදුසුකම් ලබන අතර ඔවුහු කොම්බෑන්ක් මැක්ස් ලෝයල්ටි රිවෝර්ඩ්ස් පොයින්ට් වැඩසටහන යටතේද විශාල ප්‍රතිලාභ ලබති.

කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් මඟින් වසර පුරාම පුළුල්ව විහිදුණු සේවා මාලාවක් ඇතුළත් වන ලෙස ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සිදු කරයි. සිය මැක්ස්ලෝයල්ටි ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන මඟින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සහ ඩෙබිට් කාඩ්පත් හිමියන් යන දෙපිරිසටම ප්‍රතිලාභ ලබාදුන් පළමු බැංකුව වන්නේ කොමර්ෂල් බැංකුවයි. මීට පෙර සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සඳහා පමණක් ලබා දුන් ප්‍රවර්ධන වට්ටම් ඩෙබිට් කාඞ්පත් සඳහාත් ලබා දුන් පුරෝගාමී බැංකුවක් ලෙස කොමර්ෂල් බැංකුව කැපී පෙනේ.

මාතෘකා