ස්වර්ණමහල් - කප්රුක සුසංයෝගයෙන් සුවිශේෂී ආභරණ එකතුවක්

 ඡායාරූපය:

ස්වර්ණමහල් - කප්රුක සුසංයෝගයෙන් සුවිශේෂී ආභරණ එකතුවක්

Ben Holdings සමූහයට අයත් ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ස්වර්ණාභරණ අලෙවිකරු වන ස්වර්ණමහල් ජුවලර්ස් ආයතනය, ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 විද්‍යුත් වාණිජ සමාගම වන 'කප්රුක' සමඟ සහයෝගිතාවකට එළඹ ඇත.

"මෙම සහයෝගිතාව මඟින් අන්තර්ජාලය හරහා 'කප්රුක' තුළින්ම පමණක් මිල දී ගතහැකි සුවිශේෂී ස්වර්ණමහල් ස්වර්ණාභරණ එකතුවක් නිකුත් වෙනවා.

අද කාලයේ පාරිභෝගිකයන් පහසුව සඳහා වෙළෙඳ භාණ්ඩ තමන්ගේ අත ළඟටම ගෙන්වා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එමෙන්ම ස්වර්ණමහල් මෙම පියවර ගන්නේ ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ අපගේ වෙළෙඳ නාමයන් සම්පුර්ණයෙන්ම ඉහළ නැංවීමේ අරමුණ ඇතිවයි. එමඟින් අපගේ නිෂ්පාදන සඳහා පාරිභෝගික විශ්වාසය වැඩිදියුණු කිරීමටද බලාපොරොත්තු වෙනවා” යනුවෙන් බෙන් සමුහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති ඇලෙක්ස් ලොවෙල් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

කප්රුක වෙබ් අඩවිය හරහා මේ වන විට ලබාගත හැකි ස්වර්ණාභරණ මෝස්තර 25ක් අතරින් පාරිභෝගිකයන්ට ඉතා සුළු පියවර කිහිපයක් තුළින් තමන්ට මිල දී ගැනීමට හෝ වෙනත් අයෙකුට තිලිණ කිරීමටද හැකියාව ඇත.

ස්වර්ණමහල් මඟින් මෙම ස්වර්ණාභරණවල උසස් තත්ත්වයත් කප්රුකහි සුපිරි බෙදා හැරීමේ හැකියාවත් සමඟින් පාරිභෝගිකයන්ට මෙම නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේ දී සහ ගෙන්වා ගැනීමේ දී ඉහළ විශ්වාසයක් තහවුරු කරයි.

මාතෘකා