මැක්සීස් වෙළෙඳ නියෝජිත සමුළුව සහ තිලිණ ප්‍රධාන රාත්‍රිය 2018

 ඡායාරූපය:

මැක්සීස් වෙළෙඳ නියෝජිත සමුළුව සහ තිලිණ ප්‍රධාන රාත්‍රිය 2018

2018 මැක්සීස් වෙළෙඳ නියෝජිතවරුන්ගේ සම්මාන රාත්‍රිය 2019 මාර්තු 23 වැනි දින කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේදී උත්සවාකාරයෙන් පවත්වන ලදී. මැක්සීස් ජාත්‍යන්තර සමාගමේ උප සභාපති ලෙනි එච්.කේ. ලී මහතා උත්සව රාත්‍රියේ ප්‍රධාන අමුත්තා වූවේය. ටයර් හවුස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සුනිල් ෆොන්සේකා මහතා ඇතුලු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් සම්මාන රාත්‍රිය සඳහා සහභාගී වූහ. 2018 වසර සඳහා ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගත් මැක්සීස් වෙළෙඳ නියෝජිතවරයා දෙහිවල සීමාසහිත රවින්ද්‍ර ලංකා ඔටෝ සර්විස් (පුද්) සමාගම වූ අතර මාරවිල විරාන් ටයර් සර්විස් අනු ශූරතාවයද බත්තරමුල්ලේ නිව් ලසන්ත ටයර් ට්‍රේඩර්ස් තෙවන ස්ථානයද දිනා ගත්හ.

මාතෘකා