සෙලින්කෝ ලයිෆ් ‘ගුරු අභිමන්’ එළිදක්වයි

 ඡායාරූපය:

සෙලින්කෝ ලයිෆ් ‘ගුරු අභිමන්’ එළිදක්වයි

ගුරුවරුන්ට සිය විශ්‍රාම දිවිය අභිමානවත් ලෙස ගතකිරීමට අවස්ථාව සලසා දීමට සහ ගුරු වෘත්තියට උපහාර පිදීමේ අරමුණින් සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම විසින් ‘ගුරු අභිමන්’ නමින් ගුරුවරුන්ටම වෙන්වූ විශ්‍රාම සැලසුමක් හඳුන්වා දී තිබේ.

මෙම විශ්‍රාම සැලසුමට එක්වන ගුරුවරුන්ට රක්ෂණ සැලසුම ආරම්භ කර වසර 10ක් තුළදී හෝ විශ්‍රාම යනවිට එකවර මුදලක් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවන අතර, රුපියල් 1500 ක මාසික ගෙවීමකින් එම සැලසුම ආරම්භ කළ හැකිය. ඉන්පසු මාසික, කාර්තු, අර්ධ වාර්ෂික හෝ වාර්ෂික කාල සීමාවක් සඳහා මුදල් තැන්පත් කළ හැකිය. 2004 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවිත රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ නිරත සෙලින්කෝ ලයිෆ් සක්‍රීය රක්ෂණ ඔප්පු මඟින් ලක්ෂ 10කට ආසන්න ජීවිත සංඛ්‍යාවක් ආවරණය කර තිබේ.

සෙලින්කෝ ලයිෆ් නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී තුෂාර රණසිංහ මහතා විසින් ‘ගුරු අභිමන්’ පළමු රක්ෂණ ඔප්පුව එච්.ජී.එස්. හෙට්ටිගොඩ මෙනෙවියට පිළිගැන්වූ අතර, එම අවස්ථාවට සමාගමේ අලෙවිකරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී සමිත හේමචන්ද්‍ර, අලෙවිකරණ අංශයේ වර්ග කළමනාකරු, පී.එච්. සමරසිංහ සහ අකුරැස්ස ශාඛාවේ නියෝජිතායතන සුපරීක්ෂක ජී.එම්. අහංගම යන මහත්ම මහත්මීහු සහභාගී වූහ.

මාතෘකා