දම්සර සමාජ සත්කාරය SIBA Campus සංවිධානයෙන්

 ඡායාරූපය:

දම්සර සමාජ සත්කාරය SIBA Campus සංවිධානයෙන්

උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා රැසක් ගිහි පැවිදි සිසු සිසුවියන්ට උදාකරදෙන සුවිශේෂ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් වන ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ ඇකඩමිය (SIBA) විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන දම්සර සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන සැප්තැම්බර් 16 ඉරිදා උදෑසන 8.30 සිට සවස 4 දක්වා SIBA පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වේ.

තරුණ තරුණියන් 1000ක ගේ සහයෝගීත්වයෙන්, එක් එක් ක්ෂේත්‍රයන්හි ප්‍රවීණයන් පමණක් සහභාගි කරගෙන නොමිලේ පවත්වන මෙම වැඩමුළුවට ඕනෑම අයෙකුට සහභාගි විය හැකිය. උදෑසන සහ දිවා ආහාර මෙන්ම ඔසුපැන්ද එදින පරිශ්‍රයේ දී නොමිලේ ලබාදීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර පූර්ව විවාහ උපදේශන වැඩමුළුව, ලේ දන්දීමේ කඳවුර, ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනය, ශාරීරික සෞඛ්‍ය පරික්ෂාව, ඇස් පරික්ෂාව සහ ඇස් කණ්නාඩි බෙදා දීම, යෝග අභ්‍යාස ඇතුළු තවත් සේවා රැසක් සළසයි.

මාතෘකා