උසස් පෙළ විශිෂ්ටයන්ට ලංකා බැංකුවෙන් 'නැණජය' ශිෂ්‍යත්ව

 ඡායාරූපය:

උසස් පෙළ විශිෂ්ටයන්ට ලංකා බැංකුවෙන් 'නැණජය' ශිෂ්‍යත්ව

උසස් අධ්‍යාපන අරමුණු හඹායන ශ්‍රී ලාංකේය තරුණ තරුණියන් සවිබලගන්වමින් ඔවුන්ගේ මාසික අමතර වියදම් පියවා ගැනීමට මූල්‍යමය වශයෙන් සහාය වීමේ අරමුණින් ලංකා බැංකුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන 'නැණජය' ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන දැන් නව මුහුණුවරකින් දියත් කොට තිබේ. ඒ අනුව 2016/2017 උසස් පෙළ විභාගයේදී විද්‍යා, ගණිත, වාණිජ, කලා, ඉංජිනේරු තාක්ෂණය, ජෛව තාක්ෂණය සහ පොදු විෂය ධාරාවන්හි ඉහළම ලකුණු ලබාගනිමින් සුවිශේෂ දක්ෂතා දැක්වූ සිසුන් 562 දෙනෙකුට ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීමේ උත්සවය පසුගියදා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ශිෂ්‍යත්වලාභීන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විණි. මෙම වැඩසටහන යටතේ එම ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 562 සඳහා රුපියල් මිලියන 32.5ක මුදලක් ප්‍රදානය කෙරේ.

 

මාතෘකා