ක්ලැරියන් ඉන්ටර්නැෂනල් බලශක්ති පිරිමැස්ම ගැන වැඩමුළු පවත්වයි

 ඡායාරූපය:

ක්ලැරියන් ඉන්ටර්නැෂනල් බලශක්ති පිරිමැස්ම ගැන වැඩමුළු පවත්වයි

වසර 32ක් පුරා මෙරට ප්‍රමුඛතම සමාගම් හා ආයතන 1300කට වැඩි ප්‍රමාණයකට බලශක්ති පිරිමැසුම් හා විදුලි ආරක්ෂණ උපාංග සැපයූ සීමාසහිත ක්ලැරියන් ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගම ලෝක ප්‍රකට විදුලි පිරිමැසුම් තාක්ෂණික උපාංග නිෂ්පාදන සමාගමකවන ABB සමාගම සමඟ එක්ව බලශක්තිය පිරිමැස්ම සඳහා යොදාගන්නා ලොව නවතම තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුවත් කෙරෙන It’s All About Saving Your Money නම් සම්මන්ත්‍රණයක් කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පසුගියදා පැවැත්විණ.

විවිධ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කරන සමාගම් 45ක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන්, ජේෂ්ඨ කළමනාකරුවන්, ජේෂ්ඨ ඉංජිනේරුවන් හා කර්මාන්තශාලා කළමනාකරුවෝ 65ක් පමණ සහභාගී වූ අතර මෙම බලශක්ති පිරිමැස්ම පිළිබඳ සම්මත්‍රණයේ දී බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව, මෙහෙයුම් හා නඩත්තු, බලශක්ති සංරක්ෂණය හා නැවත උත්පාදනය කළ හැකි බලශක්තිය යන සුවිශේෂී අංශ 4ක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරුණි.

මාතෘකා