ලංකා බැංකුවේ නවතම BOC Smart Zone කොළඹ සිටි සෙන්ටර්හිදී

 ඡායාරූපය:

ලංකා බැංකුවේ නවතම BOC Smart Zone කොළඹ සිටි සෙන්ටර්හිදී

කොළඹ නගරයේ අති නවීන පහසුකම්වලින් සමන්විත සුඛෝපභෝගී වාසස්ථාන, හෝටල් සහ සාප්පු සංකීර්ණ පිහිටා ඇති Colombo City Center හි දී ලංකා බැංකුවේ ස්වයං සේවා බැංකුකරණ ඒකකය වන Smart Zone කලාපයක් ලංකා බැංකුවේ බස්නාහිර පළාත උතුර සහකාර මහා කළමනාකරු ප්‍රියාල් සිල්වා මහතා විසින් විවෘත කරනු ලැබීය.

ප්‍රධාන කළමනාකරු (ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය) වී.සිවානන්දන් මහතා, මෙහෙයුම් කළමනාකරු (බස්නාහිර පළාත උතුර) එම්.කේ.ජී.අයි.කීර්තිලතා මහත්මිය, ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු කුෂාන් දෙල්ගොඩ මහතා සහ Colombo City Center හි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රීරාම් වක්‍රවර්තී මහතා මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

බැංකුවේ ඩිජිටල්කරණ ක්‍රියාදාමයට එක් වූ නවතම අංගය වන BOC Smart Zone, ATM, CDM සහ බිල්පත් ගෙවීමේ යන්ත්‍ර හරහා අති නවීන තාක්ෂණයෙන් යුතු සේවා ප්‍රදානය කිරීමට ලංකා බැංකුව මේ හරහා සක්‍රිය දායකත්වය සපයා ඇත.

මාතෘකා