බෝ නොවන රෝග වැළැක්වීමට AIA සම්මන්ත්‍රණ පවත්වයි

 ඡායාරූපය:

බෝ නොවන රෝග වැළැක්වීමට AIA සම්මන්ත්‍රණ පවත්වයි

AIA රක්ෂණ සමාගම දිවයින පුරා දියවැඩියාව, පිළිකා සහ හදවත් රෝග වැනි බෝ නොවන රෝග වැළැක්වීම සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවන මරණවලින් 75%ක් ම බෝ නොවන රෝග නිසා සිදුවන බව ප්‍රසිද්ධ කරුණකි.

මෙම සංඛ්‍යාව ලෝකය පුරා බෝ නොවන රෝග නිසා සිදුවන මරණ සංඛ්‍යාව වන 63%ට වඩා ඉතා ඉහළ අගයකි. බොහොමයක් බෝ නොවන රෝග සඳහා හේතු වන්නේ, අධික දුම් පානය, අධික මත්පැන් පානය, සෞඛ්‍යට අහිතකර වූ වැරදි ආහාර රටා, ව්‍යායාම මදකම සහ නින්ද මදිබව වැනි වැරදි ජීවන රටාය. මෙවන් වැරදි ජීවන රටා නිසා වැළදෙන මෙම බෝ නොවන රෝග වලක්වා ගැනීමටත් කළමනාකරණය කරගැනීමටත් එමෙන්ම නිවාරණය කර ගැනීමටත් හැකියාව ඇත. ඒ සඳහා කළ යුත්තේ මෙම රෝග වැළදීමට හේතු වලක්වා ගැනීම මෙන්ම එවන් රෝග වැළඳුණහොත් ඒ පිළිබඳ ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමයි.

මෙම සම්මන්ත්‍රණ වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න මෙන්ම දැනුවත් වූ ප්‍රජාවක් ඇති කිරීමේ පරමාර්ථය ඇතිව ක්‍රියාත්මක වන අතර, පුද්ගල මූල්‍ය සුරක්ෂිතතාවයේ වැදගත්කම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක් ද මෙහි දී සිදු වේ. දිනෙන් දින වැඩිවන වෛද්‍ය වියදම් සලකා බලා හදිසි අනාගත සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවයක දී කල්තියා සූදානම් වී සිටීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ ද සහභාගී වන්නන්ගේ විශේෂ අවධානය මෙහි දී යොමු කෙරේ.

මාතෘකා