ඉපැරණි ආසියානු සාම්ප්‍රාදායික සම්භාහන ක්‍රම සමඟින් Medical Herb Cafe දැන් කොළඹදී

 ඡායාරූපය:

ඉපැරණි ආසියානු සාම්ප්‍රාදායික සම්භාහන ක්‍රම සමඟින් Medical Herb Cafe දැන් කොළඹදී

ඉපැරණි චීන හා ජපන් ආයුර්වේද ක්‍රම සමඟ දේශීය ආයුර්වේද ක්‍රම එක් කරගනිමින් ලෝකයේ ඉහළම ගුණාත්මක ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර ලබාදීම සඳහා ජපානයේ සුප්‍රකට "Medical Herb Cafe" ආයුර්වේද සත්කාර මධ්‍යස්ථානය දැන් ශ්‍රී ලාංකික ඔබ සඳහා කොළඹ 07, රොස්මිඩ් පෙදෙසෙහි විවෘත කර ඇත.

ජපන් ජාතික හිදෙ-කසු- හයාෂි මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් ඇරඹි "Medical Herb Cafe" මේ වනවිට ජපානයේ ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය 200කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් අරඹා ඇත. ශ්‍රී ලාංකික ඔබ වෙනුවෙන් සත්කාර ක්‍රම රැසක් මෙහි අන්තර්ගත වේ. ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ඔබට රෝග රැසකට ප්‍රතිකාර මෙහිදී ලබාගත හැකි අතර ඊට අමතරව ඡවි ප්‍රතිකාර ක්‍රම රැසක්ද මේ Medical Herb Cafeහී ඔබට ලබාගත හැකිය. විශේෂයෙන් ව්හීනයේ ඉපැරණි චීන කටු චිකිත්සාවද මෙහිදී ඔබට ලබාගත හැකිය. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ඕනෑම වයස් කාණ්ඩයක පසුවන කෙනෙකුට මෙමඟින් ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට හැකි වීමයි.

මාතෘකා