ඩිජිටල් සෞඛ්‍යය : ශක්‍යතාවේ සිට යථාර්ථය දක්වා

 ඡායාරූපය:

ඩිජිටල් සෞඛ්‍යය : ශක්‍යතාවේ සිට යථාර්ථය දක්වා

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්, ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය තොරතුරු සමාජය හා එක්ව “ඩිජිටල් සෞඛ්‍යය : ශක්‍යතාවේ සිට යථාර්ථය දක්වා” යන තේමාව යටතේ දැනුම බෙදා ගැනීමේ වැඩසටහනක් පසුගිය දා පවත්වන ලදි. ඒ ජෙට්වින්ග් කලම්බු සෙවන්හිදීය. ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් සෞඛ්‍ය මාර්ග සිතියම ධාවනය කරන ප්‍රධාන පුද්ගලයන්ගේ අදහස් දැන ගැනීම හා ඔවුන් සමඟ සම්බන්ධ වීමේ අවස්ථාව සහභාගි වූවන්ට මෙහිදී උදා විය.

තාක්ෂණය කෙරෙහි ලැදි වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්, තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රවීණයන්, මෘදුකාංග වැඩි දියුණු කරන්නන්, අලෙවිකරුවන් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ සහභාගීත්ව කණ්ඩායම් ඇතුළු විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් මේ වැඩසටහන සාර්ථකව පැවැත්විය.

සාකච්ඡා මඩුල්ල ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ රෝහල් තොරතුරු පද්ධති ව්‍යාපෘතියේ කණ්ඩායම් නායක වෛද්‍ය නිශාන් සිරිවර්ධන, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු දිස්ත්‍රික් පෝෂණ අධීක්ෂණ පද්ධතියේ කණ්ඩායම් නායක වෛද්‍ය පමෝද් අමරකෝන්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සෞඛ්‍ය තොරතුරුවේදී වෛද්‍ය බුද්ධික දයාරත්න සහ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්හි එන්ටර්ප්‍රයිස් ප්‍රඩක්ට්ස් ඇන්ඩ් සොලුෂන්ස්හි සාමාන්‍යාධිකාරී ඉර්ෂාඩ් ඩීන් යන පිරිස සහභාගි වූහ.

මාතෘකා