සුප්‍රකට දේශක ජිම් ලෝලස්ගේ දේශනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ

 ඡායාරූපය:

සුප්‍රකට දේශක ජිම් ලෝලස්ගේ දේශනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන ජාත්‍යන්තර සමාගම්වල එකමුතුවක් ලෙස පිහිටුවා ඇති බහුජාතික සමාගම් එකමුතුව (League of Multinational Corporates – LMNC) මඟින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ප්‍රථම ව්‍යාපාරික හමුවේ දී, ජාත්‍යන්තර කීර්තිය දිනූ දේශකයකු සහ සුප්‍රකට 'Taming Tigers' කෘතියේ කර්තෘ වන ජිම් ලෝලස් මහතා විසින් ප්‍රධාන දේශනය පවත්වන ලදී . මෙම හමුව සඳහා ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ කැපීපෙනෙන පුද්ගලයන් රාශියක් සහභාගී විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ බහුජාතික සමාගම් 7 ක එකතුවක් වන බහුජාතික සමාගම් එකමුතුව (LMNC සංවිධානය) 2018 වසරේ ආරම්භයේ දී පිහිටුවා ගන්නා ලදී. මෙම සංවිධානයට බවර් සහ සමාගම, ලංකා දුම්කොළ සමාගම, හයිනකන්, HSBC, ලංකා IOC සමාගම, මාස්ටර්කාඩ් සහ යුනිලීවර් සමාගම් ඇතුළත් වේ.

මාතෘකා