මහජන සම්පත බිහිකළ උඩුගම්පොල කෝටිපතිනිය

 ඡායාරූපය:

මහජන සම්පත බිහිකළ උඩුගම්පොල කෝටිපතිනිය

මහජන සම්පත 3734 වාරයේ සුපිරි ත්‍යාගය රු. 26, 668, 112.00ක මුදල ජයග්‍රහණය කළ වාසනා වන්තියට චෙක්පත ප්‍රදානය කිරීම ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිනි නීතිඥ ශ්‍යාමිලා පෙරේරා මහත්මියගේ සුරතින් පසුගියදා සිදුවිය. උඩුගම්පොල ප්‍රදේශයේ පදිංචි ඩබ්ලිව්.කේ.එම්. කරුණාරත්න මහත්මිය තමන්ට හිමිවූ දැවැන්ත ත්‍යාග මුදලට හිමි චෙක්පත ලබාගත් අතර ජයග්‍රාහී ‌‌ලොතරැයිපත අලෙවිකළේ දිගන NLB අලෙවි නියෝජිතවරිය ඩබ්ලිව්.ඒ. නිලුකා අතුකෝරල මහත්මිය විසින්. ඇයට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී මූල්‍ය ගීතා පෙරේරා මහත්මිය විසින් දිරිගැන්වීම සඳහා චෙක්පතක්ද සමඟ සහතික පත්‍රයක් පිරිනමන ලදී.

මාතෘකා