මානව සම්පත් විශිෂ්ටතාවට ලංකා බැංකුවට සම්මාන තුනක්

 ඡායාරූපය:

මානව සම්පත් විශිෂ්ටතාවට ලංකා බැංකුවට සම්මාන තුනක්

ආසියාවේ හොඳම සේවායෝජක සම්මාන ප්‍රදාන උළෙල ආසියාව පුරා පිහිටි කීර්තිමත් ආයතන ගණනාවක සහභාගිත්වයෙන් සිංගප්පූරුවේ දී පැවැති අතර පසුගියදා කොළඹ ටාජ් සමුද්‍රා හෝටලයේ දී පැවැති ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සේවායෝජක සන්න උළෙලේ දී ලංකා බැංකුව විසින් 2018 වසරේ ආසියාවේ හොඳම සේවා යෝජක සන්නාමය සම්මානය දිනාගත්තේය. මෙවර ලංකා බැංකුව එම සම්මානය හිමිකර ගත්තේ දෙවැනි වරටය.

එම සම්මානයට අමතරව එම සම්මාන උළෙලේ දී තම මානව සම්පත් විශිෂ්ටතාව වෙනුවෙන් ලංකා බැංකුව යළිත් වරක් ඇගැයීමට ලක් වූ අතර, ආසියාවේ හොඳම සේවායෝජක සන්නාම සම්මානයද ලංකා බැංකුවට හිමිවිය.

ඡායාරූපවලින් දැක්වෙන්නේ ලංකා බැංකුවේ මානව සම්පත් නියෝජ්‍ය මහා කළමනාකරු කේ.ඊ.ඩී. සුමනසිරි මහතා සහ සහකාර කළමනාකරු සාරංග හේරත් මහතා ආසියාවේ හොඳම සේවා යෝජක සන්නාම සම්මාන 2018 උළෙලේ දී ප්‍රදානය කරන ලද සහතිකය හා ජය සංකේතය සමඟ සහ ලංකා බැංකුවේ මානව සම්පත් කළමනාකරු සමන්ත විමලසිරි මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සේවා යෝජක සන්නාම සම්මාන 2018 උළෙලේ දී ප්‍රදානය කරන ලද සහතිකය හා ජය සංකේතය සමඟ ඡායාරූපයට පෙනී සිටි අයුරුයි.

මාතෘකා