වැඩිම ATM යන්ත්‍ර සංඛ්‍යාව හා භාවිතය පිළිබඳ සම්මානය DFCC බැංකුවට

 ඡායාරූපය:

වැඩිම ATM යන්ත්‍ර සංඛ්‍යාව හා භාවිතය පිළිබඳ සම්මානය DFCC බැංකුවට

කොළඹ ෂන්ග්‍රිලා හෝටලයේදී පසුගියදා(20දා) පැවති LankaPay Technnovition සම්මාන උලෙළේදී 'වසරේ හොඳම පොදු ATM යන්ත්‍ර හිමිකරු - C අංශය' යටතේ සම්මානයDFCC බැංකුවට හිමිවිය. දිවයින පුරා ස්ථාපනය කර ඇති ATM යන්ත්‍ර සංඛ්‍යාව සහ ඒ හරහා බැංකු අතර සිදු කරන ලද සාමාන්‍ය මාසික ගනුදෙනු ප්‍රමාණය පදනම් කර ගනිමින් එම සම්මානය ප්‍රදානය කරනු ලැබීය.

DFCC බැංකුවේ ATM ජාලය යන්ත්‍ර 115කින් සමන්විත වන අතර දිවයින පුරා පිහිටි ශාඛා සංඛ්‍යාව 138කි. සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට වැඩි පහසුවක් හා ප්‍රවේශයක් සම්පාදනය කරමින් නව අර්ධ නාගරික හා නාගරික ප්‍රදේශ ගණනාවකම ATM යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කර තිබේ. එමෙන්ම DFCC බැංකුවේ නවීනතම තොරතුරු තාක්ෂණ විසඳුම්වලට තුඩු දී ඇත්තේ වියදම් අඩු කාර්යක්ෂම පද්ධති හා පහසු මූල්‍ය සේවාවන් සම්පාදනය කරමින් මූල්‍ය පද්ධතියට වැඩි පිරිසක් ඇතුළත් කර ගැනීමේ දැක්මයි.

DFCC බැංකුවේ කාඩ්පත් මෙහෙයුම් අංශයේ නියෝජ්‍ය උප සභාපති ගැමුණු ගුණසුමන මහතා 'වසරේ හොඳම පොදු ATM යන්ත්‍ර හිමිකරු' සඳහා පිරිනැමෙන සම්මානය ලබාගත් අවස්ථාව ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

මාතෘකා