ලංකා හොස්පිට්ල්ස් වෙතින් සුද ඉවත් කිරීමේ සැත්කම් 100ක් නොමිලේ

 ඡායාරූපය:

ලංකා හොස්පිට්ල්ස් වෙතින් සුද ඉවත් කිරීමේ සැත්කම් 100ක් නොමිලේ

ලංකා හොස්පිට්ල්ස් විසින් දියත් කරන ආයතනික සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන් මාලාව යටතේ මෙරට අඩු පහසුකම් ලාභී පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් ඇසේ සුද ඉවත් කිරීමේ සැත්කම් 100ක් නොමිලේ සිදුකිරීම පසුගියදා සිදුවිණි.

ශ‍්‍ර ලංකා - චීන සමාජ හා සංස්කෘතික සහයෝගිතා සංගමය, චීනයේ ෂඅක්‍ෂි රෝහල සහ චීනයේ සිචුවාන් සිංහ සමාජය සමඟ අත්වැල් බැඳ ගනිමින් ලංකා හොස්පිට්ල්ස් විසින් පැවැත්වූ මෙම සායනය සඳහා චීනයේ විශේෂඥ අක්‍ෂි ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් සහභාගීවීම විශේෂත්වයකි.

ලංකා හොස්පිට්ල්ස් කාර්ය මණ්ඩලයේ සහාය ඇතිව මෙම ඇසේ සුද ඉවත්කිරීමේ සැත්කම් 100ම ලංකා හොස්පිටල්ස් ශල්‍යාගාරයේදී සිදු කෙරිණි.

මාතෘකා