කැන්රිච් ෆයිනෑන්ස් HNB පරදවා B කාණ්ඩ‍යේ අවසන් තරගයට

 ඡායාරූපය:

කැන්රිච් ෆයිනෑන්ස් HNB පරදවා B කාණ්ඩ‍යේ අවසන් තරගයට

කැන්රිච් ෆයිනෑන්ස් පිළ හැටන් නැෂනල් බැකු පිළ ලකුණු 22කින් පරදා MCA 'B' කාණ්ඩයේ අවසන් වටයට පැමිණීමට කටුනායක මේරියන්ස් පිටියේදී සමත්විය.

කැන්රිච් පිළ ලකුණු 185ක ඉලක්කයක් හැටන් නැෂනල් බැංකු පිළට ලබාදී තිබුණ අතර එම ලකුණු ප්‍රමාණය හඹා ගිය හැටන් නැෂනල් බැංකු පිළට ලබාගත හැකිවූයේ පන්දුවාර 34ට ලකුණු 123ක් පමණි. එම අවස්ථාවේදී තරගය දැඩි වර්ෂාව නිසා නතර වූ අතර ඩක්වර්ත් සහ ලූවිස් න්‍යායට අනුව කැන්රිච් පිළ ලකුණු 22ක ජයක් ලබා ගැනීමට සමත් විය.

මාතෘකා