ශ්‍රවණාබාධය සතුටට බාධාවක් නොවූ ළමා දින සැමරුමක්

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රවණාබාධය සතුටට බාධාවක් නොවූ ළමා දින සැමරුමක්

ශ්‍රවණාබාධිත ළමයින් සහ වැඩිහිටියන් හට ඇසීම ලබා දීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරෝගාමියා වූ වික්‍රමාරච්චි සහ සමාගම අනුග්‍රහයෙන් "WISH අරමුදල" පළමුවරට සංවිධානය කරනු ලැබූ විශේෂිත ලෝක ළමා දින සැමරුම ඔක්තෝබර් මස පළමු වැනිදා, දෙල්කඳ වික්‍රමාරච්චි ආයතනයේදී පවත්වනු ලැබිණි. මෙහි විශේෂත්වය වූයේ පැමිණ සිටි දරුවන් "කර්ණශංඛ බද්ධය සැත්කමට" මුහුණ දී ඇසීම ලබා ගත් දරුවන් වීමයි.

උදෑසන සිට පැවතුණු මෙම සැමරුමෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ කර්ණශංඛ බද්ධයට මුහුණදුන් දරුවන්ගේ සමාජීය කුසලතාවන් වැඩි දියුණු කිරීම සහ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්හි ශ්‍රවණාබාධිත දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා පිහිටුවනු ලැබූ"WISH අරමුදල" ට ආධාර ලබා ගැනීමයි.

වික්‍රමාරච්චි සහ සමාගමෙහි අධ්‍යක්‍ෂ මිහිර වික්‍රමාරච්චි මහතා සහ එම ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය එක්ව කර්ණශංඛ බද්ධයට මුහුණදුන් දරුවන්ගේ සමාජීය කුසලතාවන් වැඩිදියුණු කිරීම උදෙසා විනෝද ක්‍රීඩා සහ සාමූහික ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් සංවිධානය කර තිබිණි. දරුවන් මෙන්ම වැඩිහිටියන්ද මෙම දිනයේදී බොහෝ ප්‍රීතිමත්ව කාලය ගත කෙරූ අතර දිනය අවසානයේදී සියලුම ළමයින් සඳහා ත්‍යාගයන් පිරිනැමිණි.

මාතෘකා