මහජන බැංකුවේ රාගම ශාඛාව නව පරිශ්‍රයකට

 ඡායාරූපය:

මහජන බැංකුවේ රාගම ශාඛාව නව පරිශ්‍රයකට

මහජන බැංකුවේ රාගම ශාඛාව නව පරිශ්‍රයක විවෘත කිරීම පසුගියදා මහජන බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (බැංකු මෙහෙයුම්) බොනිෆස් සිල්වා මහතා අතින් සිදුකෙරිණි.

ගනුදෙනුකාර ජනතාව වෙත අසීමාන්තික පහසුවකින් පිරිපුන් කාර්යක්ෂම බැංකු සේවාවන් ලබාදීමේ අරමුණින් මහජන බැංකුව හඳුන්වා දි ඇති අති නවීනතම ඩිජිටල් බැංකු සේවාවන් මෙම ශාඛාව තුළින් ලබාගත හැකි වීම විශේෂත්වයකි. එමෙන්ම මෙහි ස්ථාපිත කර ඇති මහජන බැංකුවේ ස්වයං බැංකුකරණ ඒකකය තුළින් මුදල් ආපසු ගැනීමේ, මුදල් තැන්පත් කිරිමේ සහ බිල්පත් ගෙවිමේ සේවාවන් සතියේ දින 7 පුරා, දිනපතා පැය 24 පුරාම අත්විඳිය හැක.

මාතෘකා