ඉන්ටෙක්ස් සවුත් ඒෂියා 2018 BMICH හිදී නොවැම්බර් 14 සිට 16 දක්වා

 ඡායාරූපය:

ඉන්ටෙක්ස් සවුත් ඒෂියා 2018 BMICH හිදී නොවැම්බර් 14 සිට 16 දක්වා

අග්නිදිග ආසියාවේ විශාලතම ජාත්‍යන්තර රෙදිපිළි දැක්ම වන “ඉන්ටෙක්ස් සවුත් ඒෂියා” සිව්වන දිගහැරුම 2018 නොවැම්බර් 14 සිට 16 දිනස දක්වා කොළඹ 07 සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ. ප්‍රදර්ශනය සීමාසහිත වර්ල්ඩ් ටෙක්ස් ඉන්දියා ප්‍රදර්ශන හා ප්‍රවර්ධන සමාගම විසින් සංවිධානය කර ඇති අතර, ඊට අනුග්‍රහය හා සහාය ශ්‍රී ලංකා කර්මාන්ත හා වාණිජ අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB), ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සංගමය (FCCISL), ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාණිජ මන්ඩලය (NCCSL) හා ඒකාබද්ධ ඇඟලුම් සංගම් සංසදය (JAAF) හා එහි සාමාජික ආයතනය විසින් දරනු ලැබේ.

ඉන්ටෙක්ස් සවුත් ඒෂියා මගින් එකම වහලක් යටදී සේවා ලබා ගැනීමත්, ලෝක පරිමාණ රෙදිපිළි නිපදවන්නන් සඳහා සම්පත් හා වෙළෙඳ සැපයුම්, ජාත්‍යන්තර සැපයුම් හා මිලදී ගැනීමේ ස්ථාන සැපයීම, නිවාස මිලදී ගැනීම, රෙදිපිලි සන්නාම හා සිල්ලර වෙ‍ළෙඳාම යනාදී ක්ෂේත්‍ර සඳහා අවශ්‍ය මූලික නූල් වර්ග, රෙදි හා ‍ඩෙනිම් රෙදි, රෙදිපිළි අවශ්‍ය දෑ, වර්ණක හා රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ සම්බන්ධිත සේවා ලොව පුරා ප්‍රමිතිගත සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව විවර කර දේ.

මාතෘකා