කාබනික ‍නිෂ්පාදනවලට කොරියානු ආයෝජන

 ඡායාරූපය:

කාබනික ‍නිෂ්පාදනවලට කොරියානු ආයෝජන

ලංකාවේ කාබනික කෘෂිකර්ම අංශය සඳහා මුදල් ආයෝජනය කිරීමට කොරියාවේ SOIVA Telecom Co. Ltd කටයුතු කරමින් සිටී. එමගින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ කාබනික කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය තුළ රැකියා අවස්ථා ඉහළ නැංවෙන අතරම කාබනික නිෂ්පාදන සඳහා විදේශ වෙළඳපොලක් ඇති කිරීමට එය පිටුවහලක් වනු ඇත.

ඒ අනුව එම සමාගමේ නියෝජිතයින් ලෙස කිම් සැන්ග් යුන්ග් සහ ඔහ් ක්වා චිල් යන මහත්වරු ලංකාවේ කාබනික නිෂ්පානය පිළිබඳව සොයා බැලීමට මැයි මස 10 වෙනිදා සිට 23 දක්වා කාලය තුළ ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වෙති.

එසේම ඒ කාලය අතරතුර ලංකාවේ කාබනික නිෂ්පාදකයින් සමග අවබෝදතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර එසේ ගිවිසුම් ගත වූ නිෂ්පාදකයින්ගේ කාබනික නිෂ්පාදන එම සමාගම විසින් ඉදිරියේදී මිලදී ගැනීමට නියමිත වේ. මෙම ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භක පියවරක් ලෙස නිෂ්පාදකයින්ගේ අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම පසුගිය මැයි 17 වෙනිදා කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේදී සිදු කෙරිණි. ව්‍යවසායක ආයතන 5ක් ඒ සඳහා සහභාගි විය.

මෙම කාබනික කෘෂි නිෂ්පාදන ඉදිරියේදී චීනය සහ කොරියාව වෙත අපනයනය කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ පේෂකර්ම නිෂ්පාදන, එළවළු, පළතුරු, කුළුබඩු ඇතුළු අනිකුත් කාබනික නිෂ්පාදන එම ආයෝජකයින් විසින් මෙරටින් මිලදී ගනු ඇත. එසේම ඉදිරියේදී කාබනික සනීපාරක්ෂක තුවා නිෂ්පාදනය මෙරට සිදුකිරීමට ඇති ඉඩකඩ අයෝජන කණ්ඩායම විසින් සොයා බැලීමට කටයුතු කෙරේ.

මීට අමතරව ලංකාව තුළ කාබනික නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා දියුණු තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වාදීම හා ගොවියන් ඇතුළු සියලු නිෂ්පාදකයන් පුහුණු කිරීමටද එම සමාගම කටයුතු සූදානම් කරගෙන යයි.

මේ කටයුතු සඳහා ලංකාව තුළ KOLANKA GROUP INVESMENT (PVT) LTD නමින් ව්‍යාපාරයක් මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර නුදුරේදී එම ආයතනයේ කාර්යාලයක් කොළඹ ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතය.

මාතෘකා