දුම්කොළ නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධව හෙළිදරව්වක්

 ඡායාරූපය:

දුම්කොළ නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධව හෙළිදරව්වක්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථිර දුම්කොළ ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඇති වැදගත්කම සහ එම ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ වැඩසටහන් හි ඇති සාධනීය සහ නි‍ෙෂ්ධනීය ලක්‍ෂණ, බදු අයකරගැනීම් ක්‍රමවේදයන්ගේ ඇති සාර්ථක සහ අසාර්ථක භාවය ඇතුළු අංශ ගණනාවක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් පර්යේෂණ බුද්ධි ඒකකය (RIU) විසින් සිදුකළ පර්යේෂණයේ වාර්තාව එළිදැක්වීම ‘ශ්‍රී ලංකාවේ බදුකරණය’ මැයෙන් පසුගියදා පැවති ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුවේදී සිදුවිය. මුදල් සහ ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු එරාන් වික්‍රමරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වූ මෙම ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුවේ දී දුම්කොළ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය පිළිබඳව සිදුකළ ස්වාධීන අධ්‍යයනයක එක් අංගයක් ලෙස ඉදිරිපත් කළ මෙම සමීක්‍ෂණ වාර්තාව මගින් දුම්පානයේ ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා විසඳුමක් වශයෙන් දුම්වැටි වල මිල ඉහළ දැමීමේ රජයේ ක්‍රමවේදය මගින් අපේක්‍ෂිත ප්‍රතිඵල අත්කර නොදෙන බවට ද වාර්තා කර ඇත.

මෙම වාර්තාවට අනුව රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව දුම්පානය වැළැක්වීමේ ප්‍රතිපත්ති වලදී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වාර්තාවන්ට වැඩි අනුකූලතාවයක් දැක්වීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති බව සඳහන් කෙරේ. විශේෂයෙන්ම පහළ සහ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටවල බදු 10% ක් වැඩි කිරීම මගින් දුම්පානය 8% කින් පහළ යනු ඇති බව ලෝක බැංකුව ඇතුළු ජාත්‍යන්තර ආයතන පෙන්වා දී තිබුණ ද, ශ්‍රී ලංකාව තුළ බීඩි මෙන්ම නීති විරෝධී සිගරට් ජාවාරම ඔස්සේ පැමිණෙන සිගරට් අඩු මිලට මිලදීගැනීමේ පරිසරයක් නිර්මාණය වී තිබීම, වැනි සාධක හේතුවෙන් විදේශ රටවලදී සාර්ථකත්වයට පත්වූ විසඳුම් ක්‍රමවේදයන් ශ්‍රී ලංකාවට ඒ ආකාරයෙන්ම යෝග්‍ය නොවන බව නිරීක්‍ෂණ මගින් තහවුරු කර ඇත. ඒ අනුව මිල ඉහළ දැමීමෙන් දුම්පානයේ සමස්ත ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම ප්‍රමාණවත් නොවන ක්‍රියාමාර්ගයක් බව මෙම වාර්තාව මගින් පෙන්වා දී ඇත.

රාජ්‍ය අනුමත මෙන්ම, 70,000 කට අධික පිරිසක් රැකියාවේ නිරත කර්මාන්තයක් ලෙස දේශීය දුම්කොළ කර්මාන්තය මගින් (2016 වසරේදී) උත්පාදනය කරනු ලැබූ වාර්ෂික ආදායම රු. බිලියන 144 (ඇමරිකානු ඩොලර් 960,000,000)කි. ඒ අතරින් ලංකා දුම්කොළ සමාගම රු. බිලියන 131 (ඇමරිකානු ඩොලර් 873,000,000)කට දායක වී ඇති අතර, කර්මාන්තයේ අනෙකුත් අංශ (බීඩි, සුරුට්ටු සහ දුම්කොළ) ඉතිරි රු. බිලියන 13.6 (ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 87)ට දායක වී තිබේ. එම වාර්තාවට අනුව 2016 වසරේ දී නීත්‍යානුකූල සිගරට් කර්මාන්තය මගින් රජයට හිමිවූ මුළු බදු මුදල් වල වටිනාකම රු. බිලියන 88 (ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 560) ඉක්මවයි.

මාතෘකා