ගෘහ අලංකරණයේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියේ සලකුණ

 ඡායාරූපය:

ගෘහ අලංකරණයේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියේ සලකුණ

නිව් ඉන්ටිරියර්ස් පුද්ගලික සමාගම

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහ අලංකරණ කටයුතු සිදුකිරීමේ පුරෝගාමී සමාගමක් වශයෙන් සැලකිය හැකි වන්නේ නිව් ඉන්ටිරියර්ස් පුද්ගලික සමාගමයි. බොරලැස්ගමුවේ පිහිටා ඇති මෙම සමාගම අයි.එස්. ඕ. 9001-2015 තත්ත්ව සම්මාන සහතිකයෙන් පිදුම් ලැබූ සමාගමකි. දශක තුනකට අධික අත්දැකීම් සම්භාරයකට හිමිකම් කියන එම සමාගම මෑතකදී සිදුකළ හරිත විශ්වවිද්‍යාල ව්‍යාපෘතිය, ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකුල ඔවුන්ගේ අලංකරණ හැකියාව පිළිබඳ මනා නිදසුන් සපයයි.

තම සමාගමේ සාර්ථකත්වය ගැන අදහස් දැක් වූ නිව් ඉන්ටීරියර්ස් පුද්ගලික සමාගමේ සභාපති ලාල් ජයමහ මෙසේ පැවසීය.

'අපි අපේ කටයුතු විශ්වසනීයව හා සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ ඉහළම ප්‍රමිතියට සිදුකරන නිසා විශේෂයෙන් මූල්‍ය හා අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රවලින් අපි ස්ථාවර වෙලා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න සියලුම බැංකු ආයතනවල බොහොමයක් අධ්‍යාපන ආයතන අපේ සමාගමෙන්

සේවාවන් සලසා ගන්නවා.'

මාතෘකා