නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි වෙතින් ගාලු පාරට පානීය ජල පෙරණයක්

 ඡායාරූපය:

නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි වෙතින් ගාලු පාරට පානීය ජල පෙරණයක්

ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදනයේ සහ අලෙවියේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරෝගාමී ආයතනයක් වන වැල්ලවත්ත නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි සිය අභිමානවත් 40 වැනි සංවත්සරය පසුගියදා උත්කර්ෂවත් ලෙස සැමරීය.

1978දී ඇරඹූ නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි වසර 40ක් තුළ දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් කීර්ති නාමයක් දිනූ ශ‍්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම අපනයනකරුවෙකි. සිය 40 වැනි සංවත්සරයට සමගාමීව සමාජ සුභසාධන වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කරන නිත්‍යකල්‍යාණි ජුවලරි පසුගියදා සිය වැල්ලවත්ත ප්‍රදර්ශනාගාරය ඉදිරිපිට පානීය ජල පෙරණයක් ස්ථාපනය කළේය. ගාලූ පාරේ ගමන් කරන ජනතාවගේ පිපාසය සංසිඳවා ගැනීමට පිරිසිදු ජලය සැපැයීමේ අරමුණෙන් පානීය ජල පෙරණය පිහිට වූ අතර එය අතීතයේ ගම්වල පැවැති ‘පිං තාලිය’ සිහි කරවන්නකි.

මාතෘකා