' ෂර්ලොක් හෝම්ස් වගේ හිතන්නේ කොහොමද? ' විශ්ලේෂණාත්මක චින්තන කෘතිය නිකුත් වෙයි

 ඡායාරූපය:

' ෂර්ලොක් හෝම්ස් වගේ හිතන්නේ කොහොමද? ' විශ්ලේෂණාත්මක චින්තන කෘතිය නිකුත් වෙයි

සියවසකට පමණ පෙර ශ්‍රීමත් අතර් කොනන් ඩොයිල් බිහි කළ අමරණීය ප්‍රබන්ධ චරිතය වන ෂර්ලොක් හෝම්ස් ඔස්සේ ඕනෑම අයකුගේ ජිවිතයට ප්‍රායෝගිකව එන්නත් කරගත හැකි පුද්ගල සංවර්ධන සංකල්ප හයක් හෙළි කරන අපූරු අත්දැකීමක් වශයෙන් 'ෂර්ලොක් හෝම්ස් වගේ හිතන්නේ කොහොමද'˜(How to think like Sherlock Holmes) කෘතිය හැඳින්විය හැකිය.

මෑත කාලීනව වේගයෙන් අලෙවි වන ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 1, 2, 3, තරගයේ වීරයා, මහ මොළකාරයෝ සහ පර්සෝනා වැනි කෘති රචනා කළ කැලූම් වැලිගම මහතා ෂර්ලොක් හෝම්ස් වගේ හිතන්නේ කොහොමද කෘතියේ කතුවරයා වෙයි.

ෂර්ලොක් හෝම්ස් කෘති පදනම් කරගෙන සිංහල භාෂාවෙන් ලියැවුණ ප්‍රථම පුද්ගල සංවර්ධන සහ අභිෙප්‍ර්රණ (Personality Development, Inspirational& Motivation) කෘතිය ලෙස සැලකිය හැකි මෙම කෘතිය ෂර්ලොක් හෝම්ස් පාඨකයන්ට පමණක් නොව මොළය පාවිච්චි කරන්න කැමති හැමෝටම ජීවිතය වෙනස් කරන බලපෑමක් කරනු ඇත.

ෂර්ලොක් හෝම්ස් වර්ගයේ චින්තනයෙන් කටයුතු කරන ලෝක ප්‍රකට චරිත සහ සමාගම්වල සිද්ධි අධ්‍යයන ඔස්සේ කරුණු තහවුරු කරන ෂර්ලොක් හෝම්ස් වගේ හිතන්නේ කොහොමද කෘතිය රචනා වී ඇත්තේ සරල භාෂා රටාවකින්ය. කෘතියේ මිල රුපියල් 450ක් වන අතර එය ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ විශිෂ්ට ප්‍රකාශකයන්ය.

මාතෘකා