සෙලාන් බැංකුවේ නවතම ශාඛාව ගිරිඋල්ලට

 ඡායාරූපය:

සෙලාන් බැංකුවේ නවතම ශාඛාව ගිරිඋල්ලට

ගනුදෙනුකරුවන්ට වඩාත් සුවපහසු හා විශිෂ්ට සේවාවක් සැලසීමේ අරමුණින් සෙලාන් බැංකුව තම නවතම ශාඛාව පසුගියදා අංක 27, මහ වීදිය, ගිරිඋල්ල දරණ ස්ථානයේ දී විවෘත කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට සෙලාන් බැංකුවේ ෙජ්ෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය, කාර්ය මණ්ඩලය සහ ගනුදෙනුකරුවන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

සෙලාන් බැංකුව සිය 30 වන සංවත්සරය සමරන අභිමානයත් සමඟින් ගනුදෙනුකරුවන්ට වඩාත් පහසුවෙන් හා කාර්යක්ෂම ලෙස තම බැංකු සේවාවන් ඉටුකරගැනීමේ හැකියාව ලබාදීම සඳහා දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25 පුරාම තම ශාඛාවන් විවෘත කිරීමට මේ වනවිට කටයුතු කර තිබේ.

මාතෘකා