‘හොඳම පෙරළිකාරයා’ සම්මානය PickMe මෘදුකාංගයට

 ඡායාරූපය:

‘හොඳම පෙරළිකාරයා’ සම්මානය PickMe මෘදුකාංගයට

කුලී රථ සේවයේ විශාල පෙරළියක් කළ පික් මී (PickMe) 2018 නව්‍යතා සමුළුවේ සම්මාන උළෙලේ දී වසරේ වෙළෙඳපොළ පෙරළිකාරයාට හිමි සම්මානය දිනා ගත්තේය.

ශ්‍රී ලංකා මෘදුකාංග සහ සේවා සමාගම් සංවිධානයේ (SLASSCOM) මූලිකත්වයෙන් සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ දී පික් මී වෙත මෙම සම්මානය පිරිනැමුණේ කුලී රථ රියැදුරන්ට සහ පාරිභෝගිකයන්ට ඉතා පහසු මෘදුකාංග හඳුන්වා දීම නිසාය. පික් මී කුලී රථ සේවය ආරඹා තෙවසරක් ඇතුළත මෙවැනි සම්මානයක් ලැබීම සුවිශේෂත්වයකි.

මාතෘකා