කොමර්ෂල් බැංකුව මියන්මාරයේ ව්‍යාපාරික කටයුතු පුළුල් කරයි

 ඡායාරූපය:

කොමර්ෂල් බැංකුව මියන්මාරයේ ව්‍යාපාරික කටයුතු පුළුල් කරයි

ගිනිකොන දිග ආසියාවේ දෙවැනියට විශාලතම රට තුළ සිය අනුබද්ධ සමාගම ආරම්භ කරමින් ඉදිරි වසර හතර තුළ දී සැලකිය යුතු ආයෝජනයකට සැරසෙයි.

CBC මියන්මාර් මයික්‍රෝෆයිනෑන්ස් කම්පනි ලිමිටඩ් යනුවෙන් හඳුන්වන මෙම සමාගම නිළ වශයෙන් විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව ජූලි 16 වනදා Nay PyiTaw හි දී කොමර්ෂල් බැංකුවේ සභාපති ධර්ම ධීරසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණු අතර මෙම උත්සව අවස්ථාව සඳහා බැංකුවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ, ජෙගන් දුරෙයිරත්නම් මහතා සහ බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වයේ නියෝජිතයෝ පිරිසක් සහභාගී වුූහ.

මෙම සමාගම සීමිත වගකීම් සහිත සමාගමක් ලෙස සංස්ථාපනය කර තිබෙන අතර ක්ෂුද්‍ර මූල්‍යන ක්‍රියාකාරකම් සිදුකිරීම සඳහා මියන්මාරයේ මූල්‍ය නියාමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලපත්‍රය 2018 ජනවාරි මාසයේ දී හිමිව තිබේ.

මාතෘකා