ආසිරි පියයුරු සත්කාර මධ්‍යස්ථානයෙන් කාර්යක්ෂම සේවා

 ඡායාරූපය:

ආසිරි පියයුරු සත්කාර මධ්‍යස්ථානයෙන් කාර්යක්ෂම සේවා

ඕනෑම කාන්තාවක් පියයුරු මත ඇතිවන ගැටිති හේතුවෙන් බොහෝ බියට පත්වෙයි. එම ගැටිතිවලින් 90%ක්ම හානිකර නොවන නමුත් එසේ නොවන අවස්ථාවලදී එය කලින් හඳුනා ගැනීමත්, අත්දැකීම් බහුල, බහු ශික්ෂණ වෘත්තිකයන්ගේ සේවය ලබා ගැනීමත් ඉතා වැදගත් වේ. මෙමගින් රෝගියාගේ මානසික පීඩනය අවම කර ගැනීමට මෙන්ම එම තත්ත්වයන්ට නිසි ප්‍රතිකාර ගැනීමට හැකිවේ.

කොළඹ සෙන්ට්‍රල් හොස්පිටල්හි පිහිටා ඇති ආසිරි පියයුරු සත්කාර මධ්‍යස්ථානය, ඉහළම ප්‍රමිතියෙන් යුතු රෝග ඇගයුම් සහ ප්‍රතිකාර පිරිනැමීම සඳහා අවශ්‍ය අසමසම, සුහදශීලි සහ නිරවුල් වටපිටාවකින් සමන්විත වේ.

වයස අවුරුදු 40-70 දක්වා සියලු කාන්තාවන් පියයුරු පරීක්ෂාවක් සිදු කළ යුතු බව වෛද්‍ය නිර්දේශයයි. ආසිරි පියයුරු සත්කාර මධ්‍යස්ථානයට පැමිණ මැමෝග්‍රෑම් පරික්ෂාවක් සිදුකර ගන්නා ලෙස එම කාර්යමණ්ඩලය සියලු කාන්තාවන්ට ආරාධනා කර සිටී. කෙසේවෙතත් යම් අවස්ථාවලදී වැඩිදුර පරීක්ෂාවන් සඳහා අතිධ්වනි පරීක්ෂාවක් ද සිදු කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකිය.

එම පරීක්ෂාවන් මගින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල විමර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව රෝගියාගේ තත්ත්වයට අනුකූලව ආසිරි පියයුරු සත්කාර මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යමණ්ඩලය විසින් පරිපූර්ණ රෝග ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරනු ලැබේ.

ශරීරයට හානිකර නොවන පියයුරු ආශ්‍රිත රෝග මෙන්ම පියයුරු වර්ධනය කිරීම, අඩු කිරීම හෝ ලිංගික සංක්‍රාන්ති වැනි රූපලාවන්‍ය ගැටළු සම්බන්ධව ද මෙම මධ්‍යස්ථානය සිය සේවා ලබාදෙයි.

මාතෘකා