සංචාරක සේවා ක්ෂේත්‍රයට වෘත්තිකයන් යොමු කිරීමට 'සංචාරක සේවා කුසලතා කමිටුව' පෙරට

 ඡායාරූපය:

සංචාරක සේවා ක්ෂේත්‍රයට වෘත්තිකයන් යොමු කිරීමට 'සංචාරක සේවා කුසලතා කමිටුව' පෙරට

පෞද්ගලික අංශයේ සංචාරක සේවා මෙරට සංචාරක සේවා ක්ෂේත්‍රය වෙත වෘත්තිකයන් යොමුකරවීමේ වැඩසටහනක් 'Workforce Competitiveness Roadmap' නමින් දියත් කිරීමට 'Tourism කුසලතා කමිටුව' (Private Sector Tourism Skills Committee – PTSC) පසුගියදා කටයුතු කළේ ය. හෝටල් හා සංචාරක සේවා ක්ෂේත්‍රය යනු වෘත්තීය අවස්ථාවන් බහුලව පවතින, සුරක්ෂිත සහ ආර්ථික වශයෙන් බෙහෙවින් වාසිදායක ක්ෂේත්‍රයක් බව මෙරට තරුණ තරුණියන්ට පෙන්වා දීම මෙහි මූලික අරමුණ වී ඇත. මෙරට සංචාරක ක්ෂේත්‍රය තුළ පවතින වෘත්තිකයන් හිඟය පියවීම උදෙසා. තෘතීය හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව සහ නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීම පරිදි ස්ථාපිත කරන ලද පෞද්ගලික අංශයේ සංචාරක සේවා කුසලතා කමිටුව, මින් ඉදිරියට මෙරට සංචාරක සේවා පාඨමාලාවන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට හා වෙළඳපොළ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලව පවතින බව සහ එමගින් ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලැබෙන බව තහවුරු කරගැනීම සඳහාද කටයුතු කරනු ඇත. පෞද්ගලික අංශයේ මූලිකත්වයෙන් ස්ථාපිත කරන ලද මෙය පූර්ණ වශයෙන් ස්වේච්ඡා කමිටුවක් වේ.

‘‘කරුණාකර මෙය ක්‍රමෝපායක් ලෙස හඳුන්වන්නට එපා. ක්‍රමෝපායන් රාශියක් මේ දක්වා පිළියෙල කර ඇතත් මෙතෙක් ඒ කිසිවක් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වූ බවක් පෙනෙන්නේ නැහැ. මේ නව වැඩසටහන ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙළක් අරමුණු කරගත් එකක්. මෙය තවත් පසුවට කල්තබන්නට අප තුළ අදහසක් නැහැ. එම නිසා අපත් සමඟ අත්වැල් බැඳගෙන මෙම වැඩසටහනට ක්‍රියාවට නැංවීමට එක්වන මෙන් මා සියලූ දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.” පෞද්ගලික අංශයේ සංචාරක සේවා කුසලතා කමිටුවේ සභාපති සහ ඩිල්මා තේ සමාගමේ සත්කාර සේවා අංශයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ මලික් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය.

මාතෘකා