පළමු වරට පැවැති  Daraz "11. 11" විකුණුම් දිනය සාර්ථකයි

 ඡායාරූපය:

පළමු වරට පැවැති  Daraz "11. 11" විකුණුම් දිනය සාර්ථකයි

මෙරට අන්තර්ජාලගත අලෙවි ක‍්‍ෂේත්‍රයේ නව පරිච්ඡේදයක ඇරඹුම සටහන් කරමින්, ලොව ප්‍රමුඛතම අන්තර්ජාලගත පාරිභෝගික භාණ්ඩ අලෙවි සමාගමක් වන Daraz ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට ලොව විශාලතම විකුණුම් දිනය ලෙස සැලකෙන "11.11" ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන, ඉමහත් පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර මැද පසුගියදා අති සාර්ථකව පැවැත්විණ. වසර 2කට අධික කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලාංකීය ජනතා විශ්වාසය දිනාගන්නට සමත්වූ Daraz, ලොව දැවැන්තම අන්තර්ජාලගත පාරිභෝගික භාණ්ඩ අලෙවි සමාගමක් වන Alibabaහි කළමනාකාරීත්වය යටතට පත්වීමත් සමග අන්තර්ජාලගත පාරිභෝගික භාණ්ඩ අලෙවිකරණයේ වඩාත් කැපීපෙනෙන ස්ථාවරත්වයකට පත්ව සිටියි.

මාතෘකා