ෆැෂන් බග් වෙතින් නත්තලට නවතම විලාසිතා රැසක්

 ඡායාරූපය:

ෆැෂන් බග් වෙතින් නත්තලට නවතම විලාසිතා රැසක්

ෆැෂන් බග් විසින් නත්තල වෙනුවෙන්ම හඳුන්වාදෙන නවතම විලාසිතා රැසක්, අතිමහත් පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර මැද පසුගිය දෙසැම්බර් 01 වැනිදා වත්තල ප්‍රදර්ශනාගාරයේදී පැවැති විලාසිතා දැක්මකදී එළිදක්වන ලදී. උත්සව සමය විචිත්‍රවත් කරන මෙම නවතම විලාසිතා පෙළ දිවයින පුරා ෆැෂන් බග් ප්‍රදර්ශනාගාරයන්හිදී දැන් ලබාගත හැකිය.

දිදුළන ප්‍රභාමත් බව හෙවත් ‘Gleaming & Bright’ යැයි නම් ලද මෙම ෆැෂන් බග් නවතම විලාසිතා පෙළ, විලාසිතා ලෝකයේ දැනට පවතින නවතම විලාසිතා හා අනුගත වෙමින් නිර්මාණය වී තිබීම, පාරිභෝගිකයන් සැබැවින්ම ප්‍රබෝධවත් කිරීමෙහිලා සමත්ය. ෆැෂන් බග් කණ්ඩායමේ සිටින විලාසිතා නිර්මාණ ශිල්පීන් විසින් නිර්මාණය කරනු ලබන ජනප්‍රියතම ෆැෂන් බග් සන්නාම පෙළ වන Amani, Givo සහ Daisy Street සන්නාම යටතේ එදිනෙදා ගමන්බිමන් සඳහාත් උත්සව සඳහාත් විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද ඇඟලුම් විලාසිතා රැසක් එළිදක්වා තිබේ. සවස් කාලය සඳහා වඩාත් උචිත තද පැහැති වර්ණ සංකලනයකින් නිර්මාණය වූ සිත්ගන්නාසුලු ඇඟලුම් විලාසිතා රැසක් ෆැෂන් බග් නවතම විලාසිතා පෙළට ඇතුළත්ය.

මාතෘකා