කලම්බෝ සිටි සෙන්ටර් අලෙවිසැල් සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුවේ පොයින්ට් ඔෆ් සේල් (POS) පහසුකම්

 ඡායාරූපය:

කලම්බෝ සිටි සෙන්ටර් අලෙවිසැල් සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුවේ පොයින්ට් ඔෆ් සේල් (POS) පහසුකම්

ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම සාප්පු සංකීර්ණයක් වන‘කලම්බෝ සිටි සෙන්ටර්’ හි, අලෙවිසැල් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම පෞද්ගලික වාණිජ බැංකුව වන කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් පොයින්ට් ඔෆ් සේල් (POV) යන්ත්‍ර පහසුකම් ලබාදී තිබේ.

මේ අනුව, මෙම සාප්පු සංකීර්ණයේ පිහිටි DSI ෆුට්වෙයාර්, ෆුඩ්ස්ටුඩියෝ, අබාන්ස්, අබාන්ස්එලීට්, මැක්ඩොනල්ඩ්ස්, ලිවින්ග් කලර්ස්, අබාන්ස් ඇපල් 1 සහ නේචර්ස් බියුටි ක්‍රියේෂන් ලිමිටඩ් ඇතුළු මෙම සාප්පු සංකීර්ණයේ වෙ‍ෙළඳසැල් සඳහා පොයින්ට් ඔෆ් සේල් (POV) යන්ත්‍ර 50කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සවිකර තිබෙන බව කොමර්ෂල් බැංකුව සඳහන් කරයි. මේ නිසා, කලම්බෝ සිටි සෙන්ටර් සාප්පු සංකීර්ණයේ සාප්පුසවාරියේ යෙදෙන කොමර්ෂල් බැංකුවේ ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ් හිමියන්ට වසර පුරාම තෝරාගත් ඇලෙවිසැල්වලදී පහසු ගෙවීමේ සැලසුම්, කොම්ඩීල්ස් වට්ටම් සහ සාමාන්‍ය වට්ටම් ඇතුළු ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවී තිබේ. මීට අමතරව, තමන් මිලදීගත් භාණ්ඩ සඳහා ගෙවීම් කිරීමේදී මැක්ස්ලෝයල්ටි රිවෝර්ඩ්ස් ලකුණු උපයා ගැනීමේ අවස්ථාවද කොමර්ෂල් බැංකුවේ කාඩ්පත් හිමියන්ට මෙහිදී ලැබේ.

මාතෘකා