'බෙස්ට් ප්ලේස් ටු වර්ක්’ සම්මානය AIA සමාගමට

 ඡායාරූපය:

 'බෙස්ට් ප්ලේස් ටු වර්ක්’ සම්මානය AIA සමාගමට

AIA රක්ෂණ සමාගම අඛණ්ඩව 6 වන වසරටත් ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියාවේ නියැලීමට හොඳම සේවාස්ථානය ලෙස ඇගයුමට පාත්‍ර වීම අභිමානයෙන් සමරයි. පසුගිය වසර 5 පුරාවට අඛණ්ඩව මෙම ඇගයුමට ලක්වෙමින්, AIA රක්ෂණ සමාගම GPW කීර්තිධරයින්ගේ ශාලාවට ඇතුළත් වීමේ භාග්‍යද ලබා ගන්නා ලදී.

AIA රක්ෂණ සමාගම විසින් මෙම වසරේ දී මහා පරිමාණ ව්‍යවසාය කාණ්ඩය සඳහා පිරිනැමෙන ලෝකඩ සම්මානය ජයග්‍රහණය කළ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ සේවය කිරීම සඳහා හොඳම සමාගම් 25 අතරටද එක්විය. මෙම ජයග්‍රහණ සියල්ල මධ්‍යයේ සමාගම විසින් අත්කරගන්නා ලද අනර්ඝතම කිරුළ වන්නේ 'ශ්‍රී ලංකාව තුළ කාන්තාවන් හට සේවය කිරීමට හොඳම රැකියා ස්ථානය’ ට හිමි සම්මානය අත්පත්කර ගැනීමයි.

මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ සමාගමක් වශයෙන් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය උදෙසා සිදුකරන සෑම වැඩපිළිවෙලක්ම මෙහි දී ඇගයීමට ලක්වීමයි.

මාතෘකා