කෑෂ් වැගන් සමාජ සත්කාරයකට මුල පුරයි

 ඡායාරූපය:

කෑෂ් වැගන් සමාජ සත්කාරයකට මුල පුරයි

අන්තර්ජාල ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඔස්සේ මූල්‍ය සේවා සපයන ආයතනයක් වන කෑෂ්වැගන් ආයතනය (www.cashwagon.lk) සිය පළමු සමාජ සත්කාරය කෑෂ්වැගන් කළමනාකාරිත්වයේ සහභාගිත්වයෙන් පසුගියදා පැවැත්විය. ඒ අනුව අඩු ආදායම්ලාභී සහ දුෂ්කර පාසලක් වන කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි වෙහෙරවත්ත කනිෂ්ට විද්‍යාලයේ සිසු දරු දැරියන්ට උපකරණ හා ද්‍රව්‍යමය ආධාර පිරිනැමීම සිදුවිය.

මෙම අවස්ථාවට කෑෂ්වැගන් කළමනාකාරීත්වය වෙනුවෙන් කෑෂ්වැගන් ශ්‍රී ලංකා ආයතන ප්‍රධානී සමිල ෆනෑන්ඩු, මෙහෙයුම් කළමනාකරු සුපුන් සංගදාස, පාරිභෝගික සේවා අධීක්ෂණ නිළධාරිනී ජනනි ෆර්ඩිනෑන්ඩු, තත්ත්ව පාලන කළමනාකාරිණී ජිත්මි ෆනෑන්ඩු යන මහත්ම මහත්මීහු සහභාගී වූහ.

මාතෘකා