මෙරට පළමු ඔන්ලයින් විලාසිතා සතිය Daraz Fashion Week

 ඡායාරූපය:

මෙරට පළමු ඔන්ලයින් විලාසිතා සතිය Daraz Fashion Week

ලොව ප්‍රමුඛ Alibaba Group Holding Limited හි අනුබද්ධිත සේවාවක් වන Daraz.lk විසින් පවත්වනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඔන්ලයින් විලාසිතා සතිය ඊයේ (6) ආරම්භ වූ අතර එය දින 6ක් තිස්සේ පැවැත්වේ. TOFO, Avirate, Jezza, Laveena, Bear Appeal සහ Jockey ආදී ජාත්‍යන්තර සන්නාමයන්වල නවතම කාන්තා සහ පිරිමි විලාසිතා 60% දක්වා දැවැන්ත වට්ටම් සහිතව මිලදී ගත හැක. මෙම ඔන්ලයින් විලාසිතා සතියේදී Daraz Mobile App මගින් ඉහත සන්නාමවල නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේදී බෙදාහැරීම් ගාස්තුවලින් සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් වන අතර රුපියල් 3000ට වැඩි මිලදී ගැනීමකදී රුපියල් 500ක් අඩු කිරීමද විශේෂත්වයකි.

මාතෘකා