වරලත් වාස්තු විද්‍යාඥ චින්තක දයාරත්න ප්‍රමුඛ 'C+ ඩිසයින්' ඉදිරියටම

 ඡායාරූපය:

වරලත් වාස්තු විද්‍යාඥ චින්තක දයාරත්න ප්‍රමුඛ 'C+ ඩිසයින්' ඉදිරියටම

නුගේගොඩ විජේරාමයේ පිහිටා ඇති 'C+ ඩිසයින්' ආයතනය එය ආරම්භ කළ 2007 වර්ෂයේ පටන් නූතන වාස්තු විද්‍යා ක්ෂේත්‍රය තුළ කැපී පෙනෙන ආයතනයක් බවට පත්විය. විශිෂ්ට, තිරසාර හා තත්ත්වයෙන් අනර්ඝ නිමැවුම් සඳහා කැප වී සිටින 'C+ ඩිසයින්' හි මූලික ඉලක්කය වන්නේ වඩා උසස් වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීම තුළින් පොදු ජන දිවියේ සාධනීය සංවර්ධනය සඳහා දායකත්වය සැපයීමයි.

 'C+ ඩිසයින්' හි සැලසුම්, අවකාශ ක්‍රියා පිළිවෙල, අභ්‍යන්තර අලංකරණය හා කළමනාකරණය ඇතුළු වාස්තු විද්‍යාසැලසුම් හා බැඳුණු සෑම ක්‍ෂේත්‍රයකම සේවා සපයනු ලබන්නේ වාස්තු විද්‍යාඥයන්, අභ්‍යන්තර අලංකරණකරුවන්, සිවිල් ඉංජිනේරුවරු, කාර්මික, විද්‍යුත් හා ජල නළ උපදේශකයන්, ප්‍රමාණ තක්සේරුකරුවන් හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවන්ගෙන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක් විසිනි. කණ්ඩායමේ ශක්තිය වන්නේ එහි අත්දැකීම්වල විවිධත්වය හා බහු - ආංශික ලක්ෂණය.

සෑම සාර්ථක මුලපිරීමක් සඳහාම නව ආකාරයකින් සිතන අයකු විසින් නායකත්වය ලබාදීම හා මඟපෙන්වීම සිදු කරනු ලබන අතර C+ හි එම කාර්යය ඉටු කරනු ලබන්නේ වරලත් වාස්තු විද්‍යාඥ චින්තක දයාරත්න විසිනි.

C+ ඩිසයින් හි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් වරලත් වාස්තු විද්‍යාඥ දයාරත්න විසින් වානිජ ගොඩනැගිලි, හෝටල්, අධ්‍යාපනික ආයතන සහ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන ඇතුළු පුළුල් වපසරියක විහිදුණු ව්‍යාපෘති භාරව සිය සේවය සපයා තිබේ.

හොරගස්මුල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ, මිනුවන්ගොඩ ජනාධිපති විද්‍යාලයේ හා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂයකු වන වරලත් වාස්තු විද්‍යාඥ දයාරත්න සිය වාස්තු විද්‍යාඥ පුහුණුව ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥයින්ගේ ආයතනයෙනි.

මාතෘකා