ලංකා හොස්පිට්ල්ස් පිරිමි සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කරයි

 ඡායාරූපය:

ලංකා හොස්පිට්ල්ස් පිරිමි සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රෝහලක් වන ලංකා හොස්පිට්ල්ස් පිරිමි සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කිරීමට පසුගියදා කටයුතු කළේ ය. පිරිමින්ගේ සෞඛ්‍ය හා යහපැවැත්ම උදෙසාම වෙන්වූ, පූර්ණ පහසුකම් සහිත මෙරට ප්‍රථම පිරිමි වෛද්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය මෙයයි.

බොහෝ නිවෙස් වල ගෘහ මූලිකයන් ලෙස කටයුතු කරන පුරුෂයෝ තම පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ සෞඛ්‍යය හා යහපැවැත්ම ගැන සොයා බලන නමුත් තම සෞඛ්‍යය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගැනීම අතපසු කරති.

එමෙන්ම කාන්තාවන්, දරුවන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට විශේෂයෙන් සේවා සලසන රෝහල් සහ අනෙකුත් සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථාන බොහෝ තිබුණද පිරිමින් වෙනුවෙන් එබඳු මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමට මීට පෙර මෙරට කිසිදු ආයතනයක් පියවර ගෙන නොතිබිණි.

තවද ජනමාධ්‍යද තම සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් වලදී දියවැඩියාව, හදවත් රෝග සහ පිළිකා ආදිය ගැන නිතර කතා කළද පිරිමින්ට සුවිශේෂී වූ රෝග සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ අවධානය යොමුවනුයේද මඳ වශයෙනි. මෙම තත්ත්වය සලකා බැලූ ලංකා හොස්පිට්ල්ස් මෙලෙස පිරිමින් වෙනුවෙන් විශේෂ වූ සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කළේ ය.

 

මාතෘකා