තවදුරටත් විරෝධතා දැඩි වේ

 ඡායාරූපය:

තවදුරටත් විරෝධතා දැඩි වේ

හොංකොංහි නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම දිගින් දිගටම කල් දමමින් චීන මධ්‍යම රජය එල්ල කරන බලපෑම්වලට එරෙහි විරෝධතා තව දුරටත් අඛණ්ඩව සිදුකරන බව හොංකොංහි ක්‍රියාකාරීහු සඳහන් කරති. අත්අඩංගුවට ගන්නා ඇතැම් සැකකරුවන් චීනයට පිටුවහල් කිරීමට එරට බලධාරීන් කටයුතු කර ඇති අතර ඊට එරෙහිව පැවැත්වුණු අඛණ්ඩ උද්ඝෝෂණවලින් පසු ඒ සඳහා සහනයක් ලබාදීමට හොංකොං රජය තීරණය කළේය. එහෙත් තම ඉල්ලීම් දිනාගන්නා තුරු අඛණ්ඩව සටන් කරන බව විරෝධතාකරුවෝ පවසති.

මාතෘකා