අයහපත් කාලගුණයෙන් සංචාරකයින් පිරිසක් ජිවිතක්ෂයට

 ඡායාරූපය:

අයහපත් කාලගුණයෙන් සංචාරකයින් පිරිසක් ජිවිතක්ෂයට

ග්‍රීසියේ නැඟෙනහිර ප්‍රදේශයට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් සංචාරකයන් 6 දෙනෙකු ජිවිතක්ෂයට පත්ව තවත් 100කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා තිබේ. එම ප්‍රදේශයට තද සුළං, හිම වැසි සහ වර්ෂාව පවතින අතර අධික සුළං හේතුවෙන් නිවාස ඇතුළු දේපළ හානි රැසක් සිදුව තිබේ. සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි වශයෙන් දිනාගත් එම ප්‍රදේශයේ පිහිටි ආපන ශාලාවක වහලයක් කඩා වැටීමෙන් මෙම සංචාරකයන් පිරිස ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත.

මාතෘකා