රාහුල් පක්ෂ නායකත්වයෙන් අස්වෙයි

 ඡායාරූපය:

රාහුල් පක්ෂ නායකත්වයෙන් අස්වෙයි

ඉන්දියාවේ කොංග්‍රස් පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉවත්වීමට රාහුල් ගාන්ධි තීරණය කරයි.

මහ මැතිවරණයේදී ලද පරාජය තමන් බාර ගන්නා බව පක්ෂ නායකත්වයෙන් මෙන්ම විපක්ෂ නායක ධුරයෙන්ද ඉවත් වෙමින් රාහුල් ගාන්ධි සඳහන් කර ඇත.

රාහුල් ගාන්ධි මීට පෙරද පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර සිටියද පක්ෂයේ අනෙකුත් නායකයන් එය වැළැක්වීය.

සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය පක්ෂ නායකත්වයට දෙමින් මහ මැතිවරණයේ අපක්ෂපාතීත්වයද හෙතෙම ප්‍රශ්න කර ඇත. "අප දේශපාලන පක්ෂයක් සමඟ සටන් කළේ නැහැ. අපට ඉන්දියානු ප්‍රාන්තයේ සමස්ත මැතිවරණය යාන්ත්‍රණය සමඟම සටන් කරන්න වුණා" යැයිද ඔහු පැවසීය.

මාතෘකා