රොබෝ තාක්ෂණයේ අනාගතය පෙන්වූ පස්වැනි වාර්ෂික ලෝක රොබෝ සමුළුව

 ඡායාරූපය:

රොබෝ තාක්ෂණයේ අනාගතය පෙන්වූ පස්වැනි වාර්ෂික ලෝක රොබෝ සමුළුව

පසුගිය අගෝස්තු 22 වැනිදා සිට 25 වැනිදා දක්වා චීනයේ බිජිංහිදී පැවති පස්වැනි වාර්ෂික ලෝක රොබෝ සමුළුවට එක්කර තිබූ රොබෝ පක්ෂියෙක් බොහෝ දෙනාගේ අවධානය දිනාගැනීමට සමත් විය.

ඉතා සැහැල්ලු නිෂ්පාදනයක් වන එය සැබෑ පක්ෂියෙක්ට බොහෝ දුරට සමාන බව නිෂ්පාදකයන් පවසයි. GPS තාක්ෂණය හා දුරස්ථ පාලකයක් මගින් ක්‍රියාකරන කැමරාවක් සහිතව නිපදවා ඇති මෙම රොබෝ පක්ෂියා අර්ධ ස්වයං පියාසර කිරීමේ හැකියාවෙන්ද යුක්තයි.

මෙහිදී දැඩි අවධානයක් දිනාගත් තවත් නිෂ්පාදනයක් වන්නේ ඇවිදීමට මෙන්ම රෝද ආධාරයෙන්ද ගමන් කිරීමට හැකි රොබෝ නිර්මාණයයි. චීන සාම්ප්‍රදායික ජන කතාවක එන චරිතයක් ඇසුරින් ඊට නේසා යනුවෙන් නම් තබා තිබේ. මෙම රොබෝවට ඉතා ඉක්මණින් චලනය විය හැකි බව පවසන නිෂ්පාදකයා, එය සාප්පු සංකීර්ණ හා අවන්හල් වැනි ස්ථානවල සේවා සැපයීමට වඩාත් සුදුසු බව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

ආයතන සහ නිෂ්පාදකයන් 660ක් පමණ මෙම සමුළුව සඳහා සිය රොබෝ නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනය කර තිබිණි.

චීනය ලොව විශාලතම සේවා සහ කාර්මික රොබෝ වෙළෙඳපලක් සතු රටකි. විවිධ වර්ගයේ රොබෝ නිෂ්පාදන සඳහා චීනයේ ඇති ඉල්ලුම දිනෙන් දිනම ඉහළ යමින් තිබේ.

මාතෘකා