රියෝද ජැනයිරෝහි ජාතික කෞතුකාගාරයේ ගින්නක්

 ඡායාරූපය:

රියෝද ජැනයිරෝහි ජාතික කෞතුකාගාරයේ ගින්නක්

වසර 200ක් ඉපැරණි, රියෝද ජැනයිරෝ ජාතික කෞතුකාගාරයේ ඇති වූ ගින්නකින් එහි තිබූ මිලියන 20කට අධික කෞතුක භාණ්ඩ විනාශ වීමේ තර්ජනයකට ලක්ව තිබේ. 1818 වසරේදී පස්වන ජොආ රජු විසින් ආරම්භ කෙරුණු මෙම කෞතුකාගාරය රියෝද ජෙනයිරෝ ෆෙඩරල් විශ්ව විද්‍යාලයටද සම්බන්ධය.

ඉතා දුර්ලභ ඉපැරණි මානව පොසිල සහ ඊජිප්තු කෞතුක භාණ්ඩ රාශියක්ද මෙම කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කර තිබිණි. ගින්නට හේතුව පත්‍රය මුද්‍රණයට යවන අවස්ථාව තෙක් හෙළි නොවී තිබූ අතර කෞතුකාගාරය නඩත්තුවට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන කාලයක් තිස්සේ නොලැබී තිබුණු බවට මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබිණි.

මාතෘකා