ආදිවාසී කාන්තාවක් ප්‍රථම වරට කොංග්‍රසයට

 ඡායාරූපය:

ආදිවාසී කාන්තාවක් ප්‍රථම වරට කොංග්‍රසයට

බ්‍රසීල ඉතිහාසයේ පළමු වරට එරට ආදිවාසී කාන්තාවක් ලක්ෂ 9කට අධික එරට ආදිවාසීන් නියෝජනය කිරීම සඳහා එරට ජාතික කොංග්‍රසයට (පාර්ලිමේන්තුවට) තේරී පත්ව ඇත.

ජොඑනියා වාපිචානා නම් 43 හැවිරිදි නීතිඥවරියක් වන ඇය මීට දස වසරකට පෙර බ්‍රසීල නීති විද්‍යාලයකින් උපාධිය ලැබූ ප්‍රථම ආදිවාසී කාන්තාව ලෙස එරට වාර්තා අතරට එක්ව තිබිණි. බ්‍රසීල ආදිවාසී ජනතාවට දැඩිව බලපා ඇති ඉඩම් ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අන්තර් ඇමෙරිකානු මානව හිමිකම් කොමිසම හමුවේ 2004 වසරේදී පැමිණිලි කිරීමට කටයුතු කළේද ජොඑනියා ය.

මාතෘකා