පැපුවා නිව්ගිනියාවේ ෆේස්බුක් වාරණයක්

 ඡායාරූපය:

පැපුවා නිව්ගිනියාවේ ෆේස්බුක් වාරණයක්

පැපුවා නිව්ගිනියාව තුළ ෆේස්බුක් සමාජ ජාලය තහනම් කිරීමට එරට රජය තීරණය කර ඇත.

මසක කාලයක් සඳහා මෙම තහනම පැනවීමට හේතුව වී ඇත්තේ ඇත්තේ පසුගිය සමය පුරා පැතිර ගිය ව්‍යාජ පුවත් තුළින් සිදු වූ බලපෑමයි.

කෙසේ නමුත් මෙම මසක කාලය තුල ව්‍යාජ පුවත් පැතිර යාම පාලනය කිරීමත්, ව්‍යාජ පුවත් පළ කරන්නන් සහ ව්‍යාජ ෆේස්බුක් ගිණුම් පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයින් හඳුනාගැනීමටත් එරට රජය කටයුතු කරන බවට නිවේදනය කර තිබේ.

මාතෘකා