අයර්ලන්තය ගබ්සා තහනම ඉවත් කරයි

 ඡායාරූපය:

අයර්ලන්තය ගබ්සා තහනම ඉවත් කරයි

පසුගියදා පැවති ජනමත විචාරණයෙන්, 66.4% ක වාර්තාගත ඡන්ද ප්‍රතිශතයකින් ජය ගැනීම හේතුවෙන් ගබ්සා තහනම ඉවත් කිරීමට එරට රජයට අවස්ථාව හිමිව තිබේ.

අයර්ලන්ත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ගබ්සාව තහනම් වන අතර එවැන්නක් කළ හැක්කේ මවගේ ජීවිතය අවදානම් අවස්ථාවකදී පමණි.

ජනමත විචාරණය ජයග්‍රහණය කිරීමත් හේතුවෙන් ගබ්සාව නීතිගත කරමින් එරට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය වනු ඇති අතර 2015 වසරේදී අයර්ලයන්තය සමලිංගික විවාහ සඳහා අනුමැතිය ලබාදුන්නේද මෙලෙසම පැවති ජනමත විචාරණයක් ජය ගැනීමේන් අනතුරුවය.

මාතෘකා