පාකිස්ථාන මහ මැතිවරණයට දින නියම වෙයි

 ඡායාරූපය:

පාකිස්ථාන මහ මැතිවරණයට දින නියම වෙයි

පාකිස්ථාන මහ මැතිවරණය ජූලි විසි පස් වනදා පැවැත්වෙන බව එරට රජය නිවේදනය කළේය. පසුගියදා පාකිස්ථාන මැතිවරණ කොමිසම, ජුලි 25 වනදා සිට 27 වනදා දක්වා ඕනෑම දිනයක මහ මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි බව නිවේදනය කර තිබිණ. පාකිස්ථාන පාර්ලිමේන්තුව මෙම මස 31 වනදා විසුරුවා හැරීමට නියමිතය. අනතුරුව බලය අන්තර්වාර අගමැතිවරයෙකු හා පරිපාලනයක් යටතේ පවතිනු ඇත.

වසර හැත්තෑවක පාකිස්ථාන දේශපාලන ඉතිහාසය තුළ පළමු ප්‍රජාතාන්ත්‍රික බලයට පත් වීමක් වාර්තා වුණේ 2013 වසරේදීයි. මෙම මහ මැතිවරණයෙන් ඉදිරි වසර පහක කාලයක් සදහා රජයක් පත් කර ගැනීම සිදු වීමට නියමිතය.

මාතෘකා