ඕස්ට්‍රේලියානු අගරදගුරු පිලිප් විල්සන් අධිකරණයේදී වරදකරු වෙයි

 ඡායාරූපය:

ඕස්ට්‍රේලියානු අගරදගුරු පිලිප් විල්සන් අධිකරණයේදී වරදකරු වෙයි

ළමා අපචාර සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනාවට ලක්ව සිටි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇඩිලේඩ්හි කතෝලික අගරදගුරු පිලිප් විල්සන් වරදකරු බව එරට අධිකරණයක් තීන්දු කර ඇත. මේ අනුව මෙම චෝදනාවට අධිකරණයෙන් දඬුවමක් හිමි වන කතෝලික සභාවේ ජේ‍ෂ්ඨතම සාමාජිකයා බවට ඔහු පත් වේ.

1970 වසරේදී සිදු කළ බැව් පැවසෙන මෙම ළමා අපචාර සම්බන්ධයෙන් චෝදනාව සහ අධිකරණ තීන්දුව අගරදගුරු විල්සන් ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

මාතෘකා